Innmelding med medlemstype Familiemedlem (forutsetter tilknytning til hovedmedlem senior eller junior)
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Ønsker medlemskap i:
Angi navn og medlemsnummer på tilknyttet hovedmedlem (junior eller senior)
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Samtykker
Jeg samtykker i at NMK sine samarbeidspartnere kan kontakte meg med informasjon/tilbud via SMS og e-post.
Samarbeidspartnere
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.